Page d'acceuil 3eme Artillerie à Pied - 3eme Artillerie à Pied

SHD
3ème Régiment d'Artillerie à Pied
Aller au contenu
        
Bienvenue à toutes et à tous
sur le site du
3e Régiment d'Artillerie à Pied
        

        
        
Nous avons pour ambition, par nos actions sur le terrain, de révéler, au plus grand nombre, la passion qui nous anime.
        

        
Soucieux de "coller"  au plus près de la tradition du 1er Empire, nous veillons à être  exigeant, tant par rapport à nos équipements, que de notre armement.
        

        
Les journées et week-ends  de reconstitutions ou de batailles sont pour nous l'occasion de faire  revivre la tradition napoléonienne qui nous anime, en nos qualités de  reconstitueurs.
        

        
Bienvenue à vous sur ce site !
        
Welkom
op de website van het
3e Artillerie regiment
        
        
        
Onze ambitie, door middel van onze acties op diverse terreinen, onze passie tot het grote publiek te onthullen.
 
       
 
Bezorgd om zo accuraat mogelijk de traditie van het 1e Keizerrijk uit te beelden , zorgt ervoor om veeleisend te zijn, zowel in relatie tot onze uitrusting als naar onze bewapening.
 
      
 
De dagen en weekends van kampementen of gevechten zijn een kans voor ons om de Napoleontische traditie die ons nauw aan het hart ligt, in onze kwaliteiten als reenactors te doen herleven.
 

        
Welkom op deze site !
Bienvenu sur le site
Du 3ème Régiment d'Artillerie à Pied
PROCHAINE SORTIE
Retourner au contenu